TIOP

TIOP:

Projekt megnevezése:

Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001

 

A pályázat céljai:

A közoktatási intézményben álljon rendelkezésre 

  • az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra, 
  • a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer, 
  • olyan informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomonkövethetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását, 
  • a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra. 

Csökkenjen a digitális leszakadás, különös tekintettel 

  • a sajátos nevelési igényű tanulókra, 
  • a hátrányos helyzetű tanulókra 

A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT alapszintű ismerete, használata és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az e-nyilvántartás. 

A Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye intézményeinek informatikai fejlesztésére elnyert összeg: 60.613.400 Ft.

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Álatalános Iskola átvett 4 db tantermi csomagot, illetve 9 db tanári notebook-ot.

 

A program megvalósulásának határideje:

2015.01.31.