Alapítvány

Az Alapítvány célja, tevékenységei:

 

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában folyó oktatási és nevelési tevékenység magas színvonalának fenntartása érdekében kifejtett támogatói tevékenység.

Az iskolában és az óvodában folytatott tehetséggondozás támogatása, különös tekintettel a szociálisan hátrányos gyermekek esetében. A tanulmányi, sport és egyéb versenyeken való részvétel anyagi támogatása.

Tanulók, gyermekek és szülők részére ösztöndíjak alapítása az iskolában és az óvodában.

Az iskolai és óvodai hagyományápolás és hagyományteremtés elősegítése, az iskola és az óvoda történetének feltárása, kulturális, sport és egyéb rendezvényeinek, tanórán és óvodai foglalkozásokon kívüli kulturális és sporttevékenység, nyári táborok, csoport és osztálykirándulások támogatása. A különböző évfordulókhoz kötött vagy más jellegű, az iskola múltjával összefüggésben szervezett rendezvények lebonyolítása, az óvoda és iskolatörténeti, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok létrehozása, kiadásához való anyagi hozzájárulás.

A kulturált környezet kialakítása, az oktatás és nevelés körülményeinek javítása. Az intézmény épületeinek megóvása, állagának javítása, a működéshez való hozzájárulás.

 

 

Az alapítvány támogatás:

Az alapítvány a fenti esetekben nyújthat támogatást, mely támogatásért kérelemmel kell fordulni az alapítvány kuratóriumához, s a kuratórium hoz döntést az anyagi helyzet függvényében.

A kérelmet írásban, papír alapon kell benyújtani a Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának címezve.

Meg kell jelölni benne, hogy milyen tevékenységre vagy beszerzésre irányul a kérés, mekkora összeget igényel a kérelmező, s mikor kívánja felhasználni és kinek az érdekében. Rövid indoklást kell tartalmaznia a felhasználásra, s annak igazolására, hogy a kifizetés az alapítványi célokat szolgálja.

A beérkező kérelmeket a kuratórium elnöke napirendi pontok közé sorolja, s ő maga vagy az intézmény igazgatója, tájékoztatja ezekről a tagokat. A döntéshozatal után, erről szóban, írásban, papír alapon vagy elektronikusan tájékoztatást ad a kérelmezőnek.

 

 

Adó 1% megköszönése:

Köszönjük a gyermekek, a szülők és az intézmény dolgozóinak nevében mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 300419 forintot, a Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány javára ajánlották fel.

A jövőben is számítunk támogatásukra, melyet előre is köszönünk!

 

Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk és iskolánk közös alapítványát
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

Adószám: 18341797-1-03