Üdvözöljük Intézményünk honlapján!

                                                                                                                                                                                                                   

Intézményünk nevében köszöntjük a kedves látogatót a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola honlapján. Honlapunk célja, hogy beszámoljunk az érdeklődőknek munkánkról, iskolánk múltjáról, jelenéről, információt nyújtsunk az általunk felkínált oktatási és nevelési lehetőségekről, képet adjunk iskolánk mindennapjairól. Reméljük, segítségükre lehetünk abban, hogy közelebbről megismerjék intézményünket.

                                                                                                                                                                                                                                 

Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk és iskolánk közös alapítványát
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.
Adószám: 18341797-1-03

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  

_________________________________________________________________________

Kompetencia mérés

________________________________________________________

Felkészülés a szentgyónásra (segédlet)

___________________________________________________________

Intézményi és családos szentmisék 2016/2017

____________________________________________________

Étkezés befizetés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a május havi étkezés térítési díját május 15-19-ig szíveskedjenek befizetni.

Pótbefizetés időpontja: május 23-25-ig a pénztári nyitvatartási időben.

 

Pénztár nyitvatartása

Hétfő - Péntek :700-900 1600-1700

___________________________________________________________________________________________________________

HATÁRTALANUL TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

 

Sikeresen megvalósult az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett "HATÁRTALANUL!, Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek" program intézményünkben. Hetedik osztályos tanulóink öt csodálatos napot tölthettek el Erdélyben, ahol a tanulmányaikban szereplő történelmi, irodalmi, földrajzi nevezetességeket tekinthették meg. A családoknál való elszállásolás során a gyerekek közvetlenül megtapasztalhatták a határainkon túl élő magyarság mindennapjait, nyelvhasználatát, valamint belekóstolhattak a híres erdélyi konyha remekeibe is. A gyergyóújfalui általános iskola tanulóinak szívélyes vendéglátása, a labdarúgás és táncház alkalmával új barátságok szövődtek a gyermekek között. Nagy dolognak tartjuk, hogy hátrányos helyzetű településünk fiataljai részt vehettek ezen a gazdag kiránduláson a HATÁRTALANUL! programnak köszönhetően.

 

                                                                                                                                                                                                                             

___________________________________________________________________________

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról

 

 

Jogszabályi háttér:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
  • 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
  • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2016-17-es tanévben, az első, második harmadik és a negyedik évfolyamon tanuló diákok, ill. a felsőbb évfolyamokon rászorultsági alapon azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

 Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk

  • tankönyvkölcsönzéssel,
  • használt tankönyvek biztosításával,
  • az állami normatíva felhasználásával biztosítja

A kedvezményre való igénylőlapot április 13-ig kell aláírva eljuttatni az iskola titkárságára.

 

normatív kedvezményre jogosult

igazolás

tartósan beteg tanuló

emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás

sajátos nevelési igényű tanuló

szakértői bizottság szakvéleménye

három- vagy többgyermekes családban élő tanuló

MÁK igazolás

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló

a települési önkormányzat határozata

gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

Gyám hivatal igazolása

 

Ha a tanuló a határidő lejárta után válik jogosulttá a normatív támogatásra, a jogosultság beálltakor benyújthatja az igényét, ha viszont a jogosultsága valamilyen okból kifolyólag érvénytelenné válik, ezt azonnal jeleznie kell az iskola titkárságán.

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor legkésőbb október 15-ig) A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

A következő felsorolás tervezett határidőket tartalmaz, amelyek - a központi hivatalos tankönyvjegyzék megjelenési időpontjának függvényében - áprilisig még módosulhatnak:

2016. április 23-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A véglegesítés ( április 27. 15óra) előtt lehetővé teszi a szülők számára, hogy megismerjék azt. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

2016. április 20-ig a szülők az osztály megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem. Ehhez egy segédlet érhető el, amely alapján eldönthető, hogy mely tankönyvekre van szükség az egyes tanulócsoportok részére.

Tankönyvből saját példányt vásárolni egyénileg, például a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) honlapján  webshopon keresztül tudnak.

A rendelőlap leadásának határideje 2016. április 20. (szerda).

Az iskola igazgatója minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.